skip to Main Content

Integritetspolicy

Strike Games Group AB driver portalen, som erbjuder cricket- och fotbollsfantasyspel genom webbportalen https://www.Strike11.com och partnerwebbplats(er) och mobilapplikation(er) (gemensamt benämnda häri som ”Portalen” eller ”Webbplatsen”) (Strike Games Group AB benämns häri som ”Strike11” eller ”vi” eller ”oss” eller ”vår”).

Varje person som använder portalen (”användare” eller ”du” eller ”din”) eller någon av dess funktioner, inklusive deltagande i olika tävlingar, spel (inklusive fantasyspel (”spel”) (”tjänster”) som genomförs på portalen) ska vara bunden av denna sekretesspolicy.

Strike11 respekterar sina användares integritet och är fast besluten att skydda den på alla sätt. Strike11 erbjuder ett brett utbud av tjänster som syftar till att ge sina användare en rik och inkluderande internetupplevelse. De flesta tjänsterna är kostnadsfria, men du kan behöva registrera dig för att delta i Strike11:s onlinespel. Information om användaren samlas in av Strike11 eftersom (i) den information som tillhandahålls av användarna och (ii) informationen spåras automatiskt under användarens navigering på Strike11.

Information som vi samlar in

Information som vi samlar in omfattar både information som du medvetet och aktivt tillhandahåller oss när du använder eller deltar i någon av våra tjänster och kampanjer, och all information som automatiskt skickas av dina enheter i samband med åtkomst till våra produkter och tjänster.

Loggdata

När du besöker vår webbplats kan våra servrar automatiskt logga de standarddata som tillhandahålls av din webbläsare. Det kan inkludera din enhets IP-adress (Internet Protocol), din webbläsartyp och version, de sidor du besöker, tid och datum för ditt besök, den tid du spenderar på varje sida, andra detaljer om ditt besök och tekniska detaljer som uppstår i samband med eventuella fel som du kan stöta på.

Observera att även om denna information i sig inte är personidentifierande kan det vara möjligt att kombinera den med andra uppgifter för att identifiera enskilda personer.

Personlig information

Vi kan komma att be om personlig information som kan omfatta en eller flera av följande:

 • Namn
 • E-post
 • Profiler i sociala medier
 • Födelsedatum
 • Telefon/mobilnummer
 • Hem-/postadress

Legitima skäl för behandling av dina personuppgifter

Vi samlar endast in och använder dina personuppgifter när vi har ett legitimt skäl att göra det. I sådana fall samlar vi endast in personuppgifter som är rimligt nödvändiga för att tillhandahålla våra tjänster till dig.

Insamling och användning av information

Vi kan samla in personlig information från dig när du gör något av följande på vår webbplats:

 • Delta i någon av våra tävlingar, tävlingar, lotterier och undersökningar
 • Registrera dig för att få uppdateringar från oss via e-post eller sociala medier
 • Använda en mobil enhet eller webbläsare för att komma åt vårt innehåll
 • Kontakta oss via e-post, sociala medier eller annan liknande teknik
 • När du nämner oss på sociala medier

Vi kan samla in, lagra, använda och lämna ut information för följande syften, och personuppgifter kommer inte att behandlas vidare på ett sätt som är oförenligt med dessa syften:

Vi kan samla in, lagra, använda och lämna ut information för följande syften, och personuppgifter kommer inte att behandlas vidare på ett sätt som är oförenligt med dessa syften:

 • För att göra det möjligt för dig att anpassa eller personifiera din upplevelse av vår webbplats
 • För att kontakta och kommunicera med dig
 • För analys, marknadsundersökningar och affärsutveckling, inklusive drift och förbättring av vår webbplats, tillhörande applikationer och tillhörande sociala medieplattformar
 • För reklam och marknadsföring, inklusive att skicka dig marknadsföringsinformation om våra produkter och tjänster och information om tredje part som vi anser kan vara av intresse för dig
 • För att överväga din anställningsansökan
 • För att du ska kunna komma åt och använda vår webbplats, tillhörande applikationer och tillhörande plattformar för sociala medier
 • För intern registerhållning och administrativa ändamål
 • För att anordna tävlingar, utlottningar och/eller erbjuda dig ytterligare förmåner
 • För att uppfylla våra rättsliga skyldigheter och lösa eventuella tvister som vi kan ha
 • För säkerhet och bedrägeribekämpning, och för att säkerställa att våra webbplatser och appar är säkra och används i enlighet med våra användarvillkor

Tänk på att vi kan kombinera information som vi samlar in om dig med allmän information eller forskningsdata som vi får från andra betrodda källor.

Säkerhet för din personliga information

När vi samlar in och behandlar personuppgifter, och medan vi behåller denna information, kommer vi att skydda den på kommersiellt godtagbara sätt för att förhindra förlust och stöld samt obehörig åtkomst, avslöjande, kopiering, användning eller ändring.

Även om vi gör vårt bästa för att skydda de personuppgifter som du lämnar till oss, vill vi påpeka att ingen metod för elektronisk överföring eller lagring är 100% säker och att ingen kan garantera absolut datasäkerhet. Vi kommer att följa lagar som är tillämpliga på oss med avseende på eventuella dataintrång.

Du är ansvarig för att välja lösenord och dess övergripande säkerhetsstyrka och för att säkerställa säkerheten för din egen information inom ramen för våra tjänster.

Hur länge vi behåller din personliga information

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som vi behöver. Denna tidsperiod kan bero på vad vi använder dina uppgifter till, i enlighet med denna integritetspolicy. Om dina personuppgifter inte längre behövs kommer vi att radera dem eller göra dem anonyma genom att ta bort alla uppgifter som identifierar dig.

Om det är nödvändigt kan vi dock behålla dina personuppgifter för att uppfylla en rättslig skyldighet, bokföringsskyldighet eller rapporteringsskyldighet eller för arkiveringsändamål i allmänhetens intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål.

Utlämnande av personlig information till tredje part

Vi kan lämna ut personlig information till:

 • ett moderbolag, dotterbolag eller närstående bolag till vårt företag
 • tredjepartsleverantörer i syfte att göra det möjligt för dem att tillhandahålla sina tjänster, t.ex. IT-tjänsteleverantörer, datalagrings-, hosting- och serverleverantörer, annonsörer eller analysplattformar
 • våra anställda, entreprenörer och/eller närstående enheter
 • våra befintliga eller potentiella agenter eller affärspartners
 • sponsorer eller initiativtagare till någon tävling, utlottning eller kampanj som vi anordnar
 • domstolar, tribunaler, tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande tjänstemän, enligt vad som krävs enligt lag, i samband med faktiska eller framtida rättsliga förfaranden eller för att fastställa, utöva eller försvara våra lagliga rättigheter
 • tredje part, inklusive ombud eller underleverantörer, som hjälper oss att tillhandahålla information, produkter, tjänster eller direktmarknadsföring till dig tredje part för insamling och behandling av uppgifter

Strike11 kan också dela information som du tillhandahållit och data som är relaterad till din användning av Tjänsterna och deltagande i spel med tredjepartsleverantörer som anlitas av Strike11, för dataanalys eller andra liknande syften, för lagringsändamål, för att förbättra lagring. Tjänster och hjälpa Strike11 att tjäna dig bättre.

Om vi avser att använda dina personuppgifter (dvs. information som kan användas för att identifiera användaren och som i övrigt inte är allmänt tillgänglig) för någon annan användning, kommer vi att se till att vi meddelar dig först. Du kommer också att ges möjlighet att avstå från eller återkalla ditt samtycke till annan användning än den som anges ovan.

Internationella överföringar av personlig information

Den personliga information vi samlar in lagras och/eller behandlas där vi eller våra partners, dotterbolag och tredjepartsleverantörer har anläggningar. Var medveten om att de platser dit vi lagrar, behandlar eller överför dina personuppgifter kanske inte har samma dataskyddslagar som det land där du ursprungligen lämnade informationen. Om vi överför din personliga information till tredje part i andra länder: (i) vi kommer att utföra dessa överföringar i enlighet med kraven i tillämplig lag; och (ii) vi kommer att skydda de överförda personuppgifterna i enlighet med denna integritetspolicy.

Användning av cookies:

Vi använder ”cookies” för att samla in information om dig och din aktivitet på vår webbplats. En cookie är en liten bit data som vår webbplats lagrar på din dator och som vi får tillgång till varje gång du besöker den, så att vi kan förstå hur du använder vår webbplats. Detta hjälper oss att ge dig innehåll baserat på de preferenser du har angett och för att förbättra portalens effektivitet och användbarhet för våra användare använder vi ”cookies” eller liknande elektroniska verktyg för att samla in information för att tilldela varje besökare ett unikt slumpmässigt nummer som en användaridentifiering (användar-ID) för att förstå användarens individuella intressen med hjälp av den identifierade datorn. Om inte användaren frivilligt identifierar sig själv (t.ex. genom registrering) har Strike11 ingen möjlighet att veta vem användaren är, även om vi tilldelar en cookie till användarens dator. Den enda personliga information som en cookie kan innehålla är information som tillhandahålls av användaren. En cookie kan inte läsa av data från användarens hårddisk. Strike11:s annonsörer kan också tilldela sina egna cookies till Användarens webbläsare (om Användaren klickar på deras reklambanners), en process som Strike11 inte kontrollerar.

Strike11:s webbservrar samlar automatiskt in begränsad information om användarens dators internetanslutning när denne besöker portalen, inklusive användarens IP-adress. (En användares IP-adress är ett nummer som gör det möjligt för en dator som är ansluten till Internet att veta var den ska skicka data till en användare – t.ex. vilka webbsidor som användaren har besökt). Användarens IP-adress identifierar inte användaren individuellt. Strike11 använder denna information för att leverera användarnas webbsidor på begäran, för att anpassa sin portal till användarnas intressen, för att mäta trafiken på portalen och för att informera annonsörer om Strike11-besökarnas geografiska läge.

Gränser för vår policy

Vår webbplats kan innehålla länkar till externa webbplatser som inte drivs av oss. Observera att vi inte har någon kontroll över innehållet och policyerna på dessa webbplatser och inte kan ta ansvar för deras respektive sekretesspraxis.

Barns integritet

Vi riktar inte några av våra produkter eller tjänster direkt till barn under 13 år och vi samlar inte medvetet in personuppgifter om barn under 11 år.

Tillämplig lag och jurisdiktion:

Genom att besöka denna portal samtycker du till att svensk lag, utan hänsyn till dess principer om lagkonflikt, ska gälla för denna integritetspolicy och att alla tvister som uppstår i samband med detta ska omfattas av och regleras av den tvistlösningsprocess som anges i villkoren och bestämmelserna.

Ändringar av denna policy

Vi kan efter eget gottfinnande ändra vår integritetspolicy för att återspegla uppdateringar av våra affärsprocesser, nuvarande godtagbara praxis eller ändringar i lagar och förordningar. Om vi beslutar oss för att ändra denna integritetspolicy kommer vi att lägga upp ändringarna här på samma länk som du använder för att komma åt denna integritetspolicy.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar kring din integritet kan du kontakta oss på följande sätt:

Strike Games Group AB

support@Strike11.com